TextBody

CBTT đính chính thông tin trên nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022, tờ trình số 03-2022 của HĐQT và BB kiểm phiếu biểu quyết

CBTT đính chính thông tin trên nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022, tờ trình số 03-2022 của HĐQT và BB kiểm phiếu biểu quyết 21/09/2022
file_download

Cargue un fichero

 
TextFooter
Thông báo
Đóng