TextBody

Xuất khẩu sản phẩm nhựa sang Indonesia tăng trong 5 tháng đầu năm 2022

Xuất khẩu sản phẩm nhựa sang Indonesia tăng trong 5 tháng đầu năm 2022 08/08/2022

 

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu sản phẩm nhựa tới thị trường Indonesia tăng trong 5 tháng đầu năm 2022, đạt 66,6 triệu USD, chiếm 2,7% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa của Việt Nam, tăng 36,8% so với cùng kỳ năm 2021.

 

Trong tháng 5/2022, xuất khẩu sản phẩm nhựa sang thị trường Indonesia đạt 12,4 triệu USD, giảm 1,2% so với tháng 4/2022 nhưng tăng 36,8% so với tháng 5/2021.

Indonesia là thị trường lớn thứ 8 của sản phẩm nhựa xuất khẩu của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2022. Năm 2021, mặc dù dịch COVID-19 khiến hoạt động giao thương giữa Việt Nam và Indonesia gặp nhiều khó khăn nhưng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa của Việt Nam sang thị trường Indonesia vẫn tăng trưởng khá mạnh. Tiếp đà tăng trưởng đó, trong 5 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa của Việt Nam sang Indonesia tiếp tục tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2021.

Tấm, phiến, màng nhựa; vải bạt và các sản phẩm nhựa dùng trong vận chuyển, đóng gói là 3 sản phẩm nhựa xuất khẩu lớn nhất sang Indonesia trong 5 tháng đầu năm. Cả 3 sản phẩm nhựa này đều xuất khẩu tăng mạnh sang thị trường Indonesia trong 5 tháng. Indonesia là thị trường lớn tiêu thụ sản phẩm nhựa trong các thị trường ASEAN nhất là chai nhựa PET và bao bì thực phẩm từ nhựa. Đây chính là cơ hội để các sản phẩm nhựa Việt Nam tăng cường xuất khẩu sang thị trường này.

Trong đầu tháng 7/2020, Chính phủ Indonesia đã ban hành lệnh cấm sử dụng túi nilon dùng một lần bắt đầu được áp dụng tại thủ đô Jakarta của Indonesia. Lệnh cấm sử dụng túi nhựa một lần được quy định trong Quy định số' 142 năm 2019 của Thống đốc Jakarta liên quan đến nghĩa vụ sử dụng túi mua sắm thân thiện với môi trường tại trung tâm mua sắm, siêu thị và chợ truyền thống. Chính vì vậy, xuất khẩu sản phẩm túi nhựa của Việt Nam sang thị trường này đạt kim ngạch không cao.

Nhìn chung, sản phẩm nhựa Việt Nam có nhiều cơ hội xuất khẩu sang thị trường Indonesia vì Indonesia là thị trường tiêu thụ sản phẩm nhựa khá lớn, sản phẩm nhựa Việt Nam khá đa dạng, có giá thành cạnh tranh hơn các thị trường khác. Tuy nhiên, các doanh nghiệp nhựa Việt Nam muôn đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm nhựa sang thị trường Indonesia cần tiến đến các sản phẩm nhựa xanh, thân thiện với môI trường, đáp ứng yêu cầu của thị trường này.

Dự kiến, xuất khẩu sản phẩm nhựa sang thị trường Indonesia sẽ tăng trưởng mạnh trong 9 tháng đầu năm 2022, ước đạt kim ngạch xuất khẩu tăng trên 35% so với cùng kỳ năm 2021.

Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa tới Indonesia trong năm 2021 - 2022

 

 

5 tháng đầu năm 2022, có 20 sản phẩm nhựa Việt Nam xuất khẩu sang Indonesia. Trong đó, có 9 sản phẩm nhựa có kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đạt trên 1 triệu USD. Trong đó, 3 sản phẩm nhựa là tấm, phiến, màng nhựa; vải bạt; các sản phẩm nhựa dùng trong vận chuyển, đóng gói là 3 sản phẩm nhựa lớn nhất xuất khẩu sang thị trường Indonesia với tổng kim ngạch xuất khẩu của 3 sản phẩm nhựa này chiếm tới 74,7% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa sang Indonesia.

Chiếm 55,4% thị phần xuất khẩu sang thị trường Indonesia trong 5 tháng đầu năm 2022, tấm, phiến, màng nhựa là sản phẩm nhựa xuất khẩu nhiều nhất đến thị trường này trong 5 tháng, đạt 36,1 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2021, xuất khẩu sản phẩm này sang thị trường Indonesia tăng 93%. Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm tấm, phiến, màng nhựa sang thị trường Indonesia cao hơn rất nhiều so với các sản phẩm nhựa khác xuất khẩu sang thị trường này

Tiếp theo, sản phẩm nhựa vải bạt xuất khẩu sang thị trường Indonesia tăng mạnh trong 5 tháng đầu năm 2022, đạt 7 triệu USD, chiếm 10,7% thị phần xuất khẩu. So với cùng kỳ năm 2021, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa vải bạt sang thị trường Indonesia tăng 71,3%.

 

Cơ cấu sản phẩm nhựa xuất khẩu tới Indonesia trong 5 tháng đầu năm 2022

Xuất khẩu các sản phẩm nhựa dùng trong vận chuyển, đóng gói sang thị trường Indonesia lớn thứ 3 trong 5 tháng đầu năm 2022, với kim ngạch đạt 5,5 triệu USD, chiếm 8,5% thị phần xuất khẩu sản phẩm nhựa tới thị trường này. So với cùng kỳ năm 2021, xuất khẩu sản phẩm nhựa này tới Indonesia tăng 26,8%.

 

 
TextFooter
Thông báo
Đóng