TextBody

Picomat tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Picomat tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 15/04/2024

Ngày 15 tháng 04 năm 2024, Công ty Cổ Phần Nhựa Picomat đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên tại Hội trường 01 - Khách sạn X Hotel. Địa chỉ: Số 38, Tổ 1, Phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên. Đây không chỉ là dịp để cổ đông và các thành viên quan trọng của công ty gặp gỡ, giao lưu mà còn là cơ hội để đưa ra những quyết định quan trọng hình thành hướng đi mới trong tương lai của Picomat.

Thành phần tham dự

Cuộc họp diễn ra với sự góp mặt của:

- Các nhà đầu tư, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần nhựa Picomat;

- Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, các cán bộ công ty được triệu tập để phục vụ Đại hội.

 

Nội dung chính

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Nhựa Picomat đã được tổ chức thành công tốt đẹp với việc thông qua các tờ trình và nghị quyết, gồm những nội dung tiêu biểu như sau:

- Tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để mua cổ phần PCLand và bổ sung vốn lưu động tại Tờ trình số 11/2023/TTr-HĐQT ngày 27/10/2023 đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 thông qua;

- Hội đồng quản trị (HĐQT) đề xuất mức trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10% trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành.

Tổng kết

Kết thúc cuộc họp, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Nhựa Picomat. Những quyết định này chính là động lực để Picomat tiếp tục phát triển mạnh mẽ và đem lại giá trị cho cộng đồng với tầm nhìn chiến lược bền vững, hứa hẹn mang tới nhiều cơ hội kinh doanh tiềm năng trong tương lai.

 
TextFooter
Thông báo
Đóng